French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Druhy plastických (platobných) kariet

Druhy plastických (platobných) kariet

Bankové karty

Od 50. rokoch minulého storočia, keď Dinners Club  a American Express začali vydávať   platobné karty, systémy ktoré sa zakladali na ich zásadách, urobili obrovský  pokrok. Hlavným podnetom k tomuto bol boj proti podvodníctvu. Bez ohľadu na zdokonaľovanie elektronickej časti kariet vizuálna kontrola stále ostáva aktuálnou. Niekedy pre podvodníkov je jednoduššie vypátrať kódy bankových kariet a naniesť ich na falšované karty, ako reprodukovať technologický postup výroby samotného základu platobnej karty.

Identifikačné karty

V posledných rokoch sa veľmi rozšírila výroba dokladov na základe plastických kariet: osobné preukazy, vodičské listy, priepustky a pod. Popri nepopierateľným výhodám malej plastickej karty sa zistilo, že mnohé tradičné ochranné prostriedky, napríklad vodoznaky, ktoré sa dobre osvedčili na papierových listinách, už nie sú použitelné.

 

 

Ponúkame komplex riešení na základe použitia holografických technológií.

Pre zvýšenie ochranných vlastností na hologram sa môžu naniesť takie prvky ako mikrotext a neviditeľné pri obyčajnom osvetlelení zobrazenia.

Takým spôsobom sa môže uplatňovať nielen vizuálna, ale i nástrojová kontrola pravosti.

V mnohých prípadoch je potrebné vylúčiť možnosť vnesenia do listiny akýchkoľvek zmien, napríklad, prelepenie fotografií.

V takýchto prípadoch je možno používať holografické lamináty.

Scratsh karty

Bez ohľadu na oblasť použitia (lotériové karty, telefónné alebo  Internetové karty) tento druh kariet sa charakterizuje prítomnosťou vymazateľného pásma - scratshového panelu.

Obyčajne scratshové pásmo spĺňa iba jednu funkciu – prekáža snímaniu informácií pod ochrannou vrstvou.

Z druhej strany nesankcionovaný prístup k aktivačnému kódu alebo k informácii o výhre spôsobuje spoločnosti, ktorá je držiteľkou kariet, o veľa menšiu škodu, ako výroba falšovaných scratshových kariet.

Spravidla originál a falšovaná karta se rozlišujú práve v detailoch, keď nie je možno opakovať zložitý technologický postup výroby takýchto kariet.

Technológie na základe použitia scratshových prvkov s holografickým obrazom umožňuje chrániť nielen aktivačný kód pred snímaním, ale i samotnú kartu pred falšovaním. Reprodukovať hologram v rámci existujúcich polygrafických technológií nie je možno.

Dodatočnými činiteľmi ochrany súčasne sa môžu stať: originálny obrázok, rozpracovaný špeciálne pre Vás, nanesenie na kartu komplexného číslovánia, gilošovaná mriežka, latentné  obrazy a mnohé iné.

Diskontné, bonusové, klubové, reklamné a poistné karty

Zostrenie konkurencie na trhu spotrebného tovaru a služieb je jednou z príčin kardinálnych zmien v systému vzájomných vzťahov medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Prechod od obchodu v bežnom pochopení tohto termínu k vyvinutému systému hospodárskeho partnerstva predpokladá  nadviazanie dlhodobých stabilných stykov medzi všetkymi účastníkmi postupu pri realizácii spotrebného tovaru a služieb.

Metódy súčasného marketingu predpokladajú možnosť efektívneho použitia cenových činiteľov pre vytvorenie tohto nového systému vzťahov  medzi obchodnými podnikmi a spotrebiteľmi. K novým pokrokovým metódam stimulovania dopytu patrí rozvoj diskontných a klubových programov, ktoré spoločnosti samostatne realizujú pre svojich  klientov. Nástrojom pre nadviazanie stykov v takýchto programoch sú platobné karty (diskontné, klubové, poistné a pod.), ktoré vydáva podnik.

Diskontné programy predstavujú jednu z foriem realizácie cenovej stratégie, ktorá predpokladá možnosť súčasného použitia firmou rôznych cien na rovnaký tovar. Pre rozličné kategórie spotrebiteľov sú určované diferencované ceny. (Obchodné podniky poskytujú zľavy privilegovaným skupinám spotrebiteľov). Utvorenie privilegovanej skupiny spotrebiteľov sa  môže uskutočňovať rôznými spôsobmi. Sú známe desiatky kritérií zaradenia spotrebiteľov do   privilegovanej skupiny. Napríklad, objem nákupov a ich častosť.

Okrem toho, diskontné karty umožňujú zhromažďovať informácie o Vašich klientoch: v okamihu vydania kariet klienti vyplňujú dotazníky, ktorých údaje umožňujú Vám  uskutočňovať marketingový prieskum a informovať spotrebiteľov o prichádzaní nového tovaru a o ponúkach.

Podnik samostatne uskutočňuje rozpracúvanie programov zľáv a zabezpečuje získavanie spotrebiteľov.  Pritom jednotlivej skupine spotrebiteľov sa vydávajú alebo predávajú diskontné  karty. Diskontná karta umožňuje vytvoriť okolo podniku stálou skupinu klientov, zvýšiť  obchodný obrat a prestíž podniku.

Platobné karty zahrnujú nasledujúce informácie: názov programu, obchodnú značku, adresu majiteľa karty, číslo karty, dobu platnosti karty, pásmo pre vzorku podpisu majiteľa karty, magnetické  pásmo a pod. Existujú aj iné spôsoby identifikácie majiteľa karty.

Základným podnetom pre zavádzanie v podniku diskontného programu je zvýšenie ročného zisku na účet zvýšenia predajných objemov pri súčasnom znížení rentability jednotlivej  obchodnej operácie.

Použitie hologramov pri úprave diskontných, reklamných a klubových kariet je nielen ochranným prostriedkom, ale aj účinným marketingovým nástrojem. Menlivý duhový hologram nielen upútavá pozornosť, ale zároveň vyvoláva pocit solidnosti, pretože tradične hologram je  neoddeliteľnou súčasťou ochrany kreditných kariet.

Ak použitie žiarivých a iskrivých hologramov nie je možné pre zvláštnosti designu karty, ponúkame použitie holografických laminárnych povlakov (overlejov). Pritom zobrazenie ostáva priesvitným a nenarušuje základnú koncepciu designu karty, ale odkopírovať ho nie je možno.