French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Štandardné hologramy

Štandardné hologramy

Štandardné hologramy sú hologramy, ktoré boli rozpracované naším podnikom s použitím neutrálnych obrázkov bez ohľadu na určité objednávky. Tento druh hologramov môže byť vyrobený v podobe holografických podkladov alebo môže mať  určité univerzálne nápisy, ako Void, Original, Quality, Security, Optical Security, Security Hologram, Holografický ochranný prvok, Ochrana, Je pod ochranou, Záruka kvality, Kontrolný prostriedok a pod.

ktoré umožňujú nám uspokovať potreby našich Zákazníkov, ktorí sú časovo omedzení pri vyzvednutí objednávky, alebo ktorí potrebujú pomerne malé množstvo hologramov jednorazového použitia, alebo ktorí majú veľmi omedzené peňažné prostriedky, alebo Zákazníkov, ktorí na profesionálnych zásadách uspokojujú dopyt trhu po holografických výrobkoch spôsobom personalizácie získaných od nás štandardných hologramov potrebného rozmeru s univerzálnym obrázkom. Hologramy takéhoto typu majú také isté vlastnosti, ako aj individuálne hologramy, okrem toho, že logotyp  Zákazníka alebo iné individuálne obrázky a nápisy, vrátane číslovania, sa nanášajú na štandardný hologram termotransferovou tlačiarňou, čo robí takýto hologram individuálnym (personálnym) hologramom Zákazníka.

Rozpracúvame a vyrábame štandardné hologramy v takýchto tvaroch:

  • hologram s pozičným zobrazením ktoréhokoľvek neutrálneho univerzálneho obrázku alebo nápisu (keď zobrazenie logotypu  alebo text Zákazníka majú  presne určené miesto na jednotlivom zobrazení). Napríklad, štátne znaky, regionálne mapy, zástavy, nápisy, napríklad, Bez HMO a pod.,
  • v podobe hologramov tapetového typu s nepozičným zobrazením ktoréhokoľvek neutrálneho univerzálneho obrazu alebo nápisu (keď zobrazenie logotypu  alebo text Zákazníka nemajú  presne určené miesto na jednotlivom zobrazení). Napríklad, nápisy ako Void, Original, Quality, Security, Optical Security, Security Hologram, Holografický ochranný prvok, Ochrana, Je pod ochránou, Záruka kvality, Kontrolní prostriedok a pod., napísané na jednotlivom zobrazení riadkami pod rozličnými uhlami bez presného poriadku vyrovnávania podľa riadkov, radov, zvisle alebo vertikálne.

Napríklad štandardný hologram Ukrajina s pozičným obrazom v podobe mapy Ukrajiny a názvom krajiny má obrovský dopyt zo strany štátnych podnikov, organizácií a inštitúcií Ukrajiny.

A štandardné hologramy tapetového typu Void, Original, Quality, Security, Optical Security, Security Hologram, Holografický ochranný prvok, Ochrana, Je pod ochranou, Záruka kvality sa objednávajú u nás v podobe etikiet (na nezničitľnej látke) alebo v podobe  plomb  (na zničiteľnej látke) hocakej formy a veľkosti aj v podobe fólie razenej za tepla, a v podobe  holografických priesvitných filmov pre ochranu dokladov, priepustiek, osvedčení, platobných  kariet, a tak isto pre ochranu tovarových štítkov (etikiet)  alebo pre ochranu obalu.

Príklad:

Štandardný hologram tapetového typu v podobe samolepiacej etikety s nepozičným obrázkom sa používa pre účely ochrany platobných kariet.

Ten istý hologram nanesený pre ochranné a imagové účely na platobnú kartu v podobe odtlačku  fólie razenej za tepla s nepozičným obrázkom.

Ten istý hologram v podobe fólie razenej za tepla s nepozičným obrázkom pre použitie ako podklad jednej zo strán platobnej karty.

Ten istý hologram v podobe holografického priehľadného filmu s nepozičným obrázkom na použitie ako holografického overleje pre ochranu jednej zo strán platobnej karty.