French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Individuálne hologramy

Individuálne hologramy

Individuálne hologramy sú hologramy rozpracované s použitím logotypu alebo iných vytypovaných Zákazníkom obrazov a nápisov, ktoré robia tento hologram individuálnym (perzonálnym) hologramom Zákazníka.

Individuálne hologramy sa rozpracúvajú a vyrábajú v podniku v podobe:

  • hologramov s pozičným zobrazením logotypu Zákazníka (keď zobrazenie alebo text Zákazníka majú presné umiestnení na ojedinelom zobrazení),
  • v podobe hologramov tapetového typu s nepozičným zobrazením logotypu alebo obchodnej značky Zákazníka (keď zobrazenie alebo text Zákazníka nemajú presné umiestnení na ojedinelom zobrazení).

Napríklad, individuálny hologram jedného z ukrajinských výrobcov farmaceutických prípravkov bol nami rozpracovaný a vyrobený v podobe hologramu s pozičným obrázkom a v podobe hologramu tapetového typu s nepozičným obrázkom. Individuálny hologram s pozičným obrázkom bol určený na použitie na obaloch farmaceutických prípravkov pre ochranu obalu  a s cieľom kontroly na prípad otvorenia obalu.

Individuálny hologram tapetového typu bol určený pre ochranu pred falšovaním a sa používal na etiketách (obaloch) liečivých prípravkov a na blistrových obaloch pre tablety.

Naíříklad, individuálny hologram jedného z ukrajinských výrobcov alkoholických nápojov bol nami rozpracovaný a vyrobený v podobe hologramu s pozičným obrázkom a v podobe  hologramu tapetového typu s nepozičným obrázkom. Individuálny hologram s pozičným obrázkom bol určený pre ochranu plastického fľašového klobúčika a pre kontrolu na prípad otvorenia fľašového klobúčika.

Individuálný hologram tapetového typu bol určený pre výrobu etikiet na fľaše s alkoholickými nápojmi pre účely ochrany a reprezentácie image, a, napríklad, iný výrobca alkoholických nápojov použil hologram tapetového typu na ochranu fľašovej etikety.