French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Gammagrafik Ltd.

BUĎTE VÍTANÍ!

Náš podnik rozpracúva a vyrába hologramy, karty z plastických hmot, ochranné etikety, rozpracúva a zavádza automatizované systémy evidencie a kontroly pohybu (použitia) označených dokladov a tovaru.

Radi poslúžime Vám, vážení Zákazníci, v otázke ochrany Vašich dokladov a tovaru použitím holagramov, ktoré vďaka ich optickým vlastnostiam môžu nielen ochrániť ich pred falšovaním, ale i pridať dodatočnú priťažlivosť obalu Vašho tovaru v obchodných strediskách a práve tak prispieť jeho maximálnemu odbytu.

Ponúkame Vám služby, ktoré:

Po prvé: ušetrí prostriedky, ktoré ste investovali do výroby (nákupu) tovaru, jeho reklamy, odbytu a rozšírenia na trhu. A pritom, čo je najhlavnejsie, obháji Vaše dobré meno.

Po druhé: poskytne Vám dodatočné výhody pred konkurentmi.

Radi poslúžime Vám, vážení Zákazníci, v otázke zavádzania Vami pre Vašich spotrebiteľov programov lojálnosti aj pri realizácii iných podujatí súvisiacich s použitím platobných kariet. Náš podnik rozpracúva a vyrába platobné karty s hologramami, čípmi, RFID-značkami, magnetickými páskami a personálizáciou.

Radi poslúžime Vám, vážení Zákazníci, v otázkach rozpracovania a zavádzania ochranných etikiet (štítkov) pre Váš tovar. Náš podnik rozpracúva a vyrába ochranné etikety s použitím RFID-značiek, špeciálnych farieb (svetielkujúcich, infračervených, ultrafialových), čiarkových kódov, informačnej ochrany.

Radi poslúžime Vám, vážení Zákazníci, v otázkach rozpracúvania a zavádzania automatizovaných systémov evidencie a kontroly pohybu (použitia) označenýcch dokladov a tovaru na základe poradových a systémových čísiel, čiarkových kódov, RFID-značiek.

Teda, zhrneme výsledky:

-          Vás znepokojujú otázky falšovania Vášho tovaru?

-          Vás znepokojujú otázky udržania Obchodnej značky a image Vašej spoločnosti?

-          Chcete zabezpečiť 100% záruku pravosti Vašich výrobkov bez podstatného zvýšenia ich ceny?

-          Chcete mať nielen obyčajnú ochranu Vášho tovaru, a takú ochranu, ktorá zaručene umožňuje odhaľovať falšované výrobky alebo na čierno dovezený zo zahraničia analogický tovar bezprostredne na míste, bez pomoci špecializovaných laboratórií?

-          Máte záujem o to, aby Vaši Zákazníci mali istotu, že kupujú práve Váš tovar a boli spokojní s jeho kvalitou?

-          Máte záujem o to, aby Vaša Obchodná znaška bola rozoznávaná?

Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedeli “ÁNO”, BUĎTE VÍTANÍ!