French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Vědeckovýrobní podnik gammagrafik

VÍTÁME VÁS!

Náš podnik rozpracovává a vyrábí hologramy, platební karty, ochranné etikety, rovněž rozpracovává a zavádí automatizované systémy kontroly a evidence postupu (použití) označených dokladů a zboží.

Vážení zákazníci,  rádi posloužíme Vašim zájmům  v otázce ochrany Vašich dokladů a zboží hologramy které v důsledků svých optických vlastností jsou schopny nejen chrániti doklady a zboží před paděláním, nýbrž dodatečně také zabezpečují  přítažlivost balení Vašeho zboží v prodejnách což ovlivní jejich maximální odbyt.

Nabízíme Vám služby které:

Za prvé, ušetří prostředky investované Vámi do výroby (nákupu) zboží, reklamy zboží, odbytu a prosunutí zboží na trh. Zároveň, což  je nejdůležitější, obhají Vaše dobré jméno.

Za druhé, poskytnou Vám dodatečné přednosti před konkurenty.

Vážení zákazníci,  rádi posloužíme Vašim zájmům v otázce zavádění Vámi pro Vaše zákazníky programu lojality a v organizaci dalších opatření souvisejících s použitím platebních karet. Náš podnik rozpracovává a vyrábí platební karty z plastické hmoty s hologramy, čipy, RFID-značkami, magnetickými pásky, personalizací.

Vážení zákazníci,  rádi posloužíme Vašim zájmům v otázce rozpracování a výroby ochranných etiket (štítků) pro Vaše zboží. Náš podnik rozpracovává a vyrábí ochranné etikety s použitím hologramů, RFID-značek,  zvláštních barev (luminiscenčních, UF, IK), čarkových  kódů, informační ochrany.

Vážení zákazníci,  rádi posloužíme Vašim zájmům v otázce rozpracování a zavedení automatizovaných  systémů kontroly a evidence postupu (použití) označených dokladů a zboží na základě pořadových nebo systémových čísel, RFID-značek, čarkových  kódů.

Shrneme výsledky:

-          Znepokojují Vás otázky padělání Vašeho zboží?

-          Máte starosti o tom, aby Vaše obchodní značka a image Vaší společnosti stále byly na úrovni?

-          Chcete zabezpečiti 100% záruku pravosti Vaší produkce bez značného zvýšení její ceny?

-          Chcete míti ne prostě  ochranu Vašeho zboží, a  ochranu, která zaručeně umožní zjistiti padělané nebo nazákonně dovezené ze zahraničí analogické zboží bezprostředně na místě bez použití specializovaných laboratoří?

-          Máte zájem o to, aby  Vaši zákazníci byli spokojeni s kvalitou a pravostí Vašeho zboží?

-          Máte zájem o tom, aby Vaše obchodní značka byla rozeznávana?

Když Vaše odpověd’ zní jako ANO aspoň na jednu z uvedených otázek, VÍTÁME VÁS!!!