French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Ochranné vlastnosti hologramů

Ochranné vlastnosti hologramů

Vědeckotechnický pokrok nyní dosahl takové úrovně že každý člověk má přístup k počítačové a kancelářské technice umožňující více nebo méně úspěšně opakovat praktický kterýkoli doklad, etiketu, balení atd. S cílem ochrany polygrafisté rozpracovávají stále novější podle podstaty a obsahu druhy ochrany, zainteresované osoby jako  nejúčinnější způsob ochrany svých dokladů nebo zboží  používají  hologramy. Proč?

Protože hologram sám o sobě je skoro jediným nástrojem který se nekopijuje a netiskne, rovněž se nereprodukuje při skanování dokladů, etiket, štítků a obalů.

Právě v tomto spočívá důležitá ochranná vlastnost hologramu.

Mimo to při tvoření hologramů rozpracovatelé a designéři používají dodatečné prvky ochrany hologramů, které znemožňují  jejich reprodukce jinými výrobci holografické produkce. Takové prvky zabezpečují Zákazníka hologramů nástroji pro vizuální kontrolu pravosti hologramu přeneseného na doklad nebo zboží.

K takovým prvkům patří:

-          kinetické efekty,

-          kodování barvou,

-          moarové efekty,

-          gilošovací mřížky,

-          mikrotexty,

-          skrytá zobrazení,

-          individuální číslování,

-          lazerová demetalizace.

Rozebereme tyto prvky důkladněji.

 

KINETICKÉ EFEKTY

Při vodorovné a svislé paralaxi je vidět bud‘ obrat slunečních paprsků kolem střediska hologramu nebo pulsaci podtisku a protifázovou pulsaci  gilošovacího obrázku který zabírá ústřední část hologramu. Hologramy s rozmanitými kinetickými efekty ještě nazývají jako stereogramy a kinegramy. V oddílu Fotokatalog je zastoupeno velké množství příkladů kinetických efektů.

KODOVÁNÍ BARVOU

Kodování barvou je výsledek uložené kombinace barevné stupnice viditelné na hologramu pod určitým úhlem. Používá se s cílem odrazu pod určitým úhlem barev vlajky nebo jiných barevných zobrazení. Hologram hráje všemi duhovými barvami, ale pod určitým úhlem kodovaná část hologramu reprodukuje přísně uložené sloučení barev. Ku příkladu, žlutá a modrá barva Státní Vlajky Ukrajiny nebo barvy vlajek jiných států.

MOAROVÉ EFEKTY

Při rozvinutí dvou systémů kontrastních pásků se objevuje vzorek vytvořený jejich akumulací v místech kde pásky jednoho systému dopádají do mezer mezi pásky druhého systému. Objevení takových vzorců  nazývají moarovým efektem. Nejjednodušší moarový efekt vzniká při protínání pod neznačným úhlem dvou systémů rovnoběžných pruhů (čár) stejně vzdálených. Nepatrná změna úhlu otočení jednoho ze systémů způsobuje značné změny vzdálenosti mezi prvky moarového vzorce. Moary se čtou pomoci zvlášť vyrobených difrakčních vrstviček (mřížek) pomoci nichž Zákazníci snadně kontrolují pravost svých hologramů. Protože moary bez difrakčních vrstviček na hologramu vypadají jako chaotický souhrn nečitelných čár, hologramy s moarovým efektem se ještě   nazývají latentními hologramy.

MIKROTEXTY

Pod mikrotexty se rozumějí zavedené do hologramu texty s velikostí písma méně než 0,1 mm. Takový text čteme pouze pomoci zvětšovacího skla  nebo mikroskopu, prostým okem zpravidla nevnímá. Mikrotexty se vykonávají jako pozitiv nebo negativ.

 

GILOŠOVACÍ MŘÍZKY

Gilošovací mřížka je obrázek který se skládá ze složité vazby jemných čár. Takový obrázek může býti podtiskovým, zavádí se do kteréhokoli prvku zobrazení nebo se aplikuje na kteroukoli část hologramu. Gilošovací mřížky  často používají polografisté při vytvoření papírových peněz a dokladů s označením: přísně tajné. Na firemním hologramu podniku GAMMAGRAFIK v dolním segmentu pod půlkruhovým zobrazením názvu společnosti  holografický podtisk byl znazorněn jako gilošovací mřížky.

SKRYTÁ ZOBRAZENÍ

Pod skrytým zobrazením se rozumějí zvláštní značky, které nejsou viditelny očíma a nedá se je rozlíšit pomoci mikroskopu. Taková zobrazení je možno uvidět pomoci zvláštních přístrojů v odráženém paprsku lazera.Vědeckovýrobní podnik GAMMAGRAFIK nabízí Zákazníkům hologramy se skrytými zobrazeními spolu s kontrolními přístroji zvlášť vyhotovenými pro lazerovou vizualizaci těchto zobrazení. Toto umožňuje Zákazníkům kontrolu pravosti svých hologramů.

 

INDIVIDUÁLNÍ ČÍSLOVÁNÍ

Hologramy mohou míti individuální číslo vykonané termotransferovou tiskárnou nebo lazerovým paprskem (demetalizace odrážející metalizované vrstvy) nebo inkoustovou tiskárnou. Individuální číslování je dodatečným prostředkem ochrany hologramů. Vědeckovýrobní podnik GAMMAGRAFIK  má možnost nabízet pro číslování hologramů kterýkoli z uvedených způsobů číslování.

LAZEROVÁ DEMETALIZACE

Z uložených částí hologramu se odstraňuje metalizovaná vrstva. Takový hologram obsahuje průsvitné části nebo nápisy (nebo číslování).

 

VÝSLEDKY:

  • nejsou hologramy které je možno reprodukovat způsobem kopirování nebo skanování,
  • komplex shora uvedených ochranných prostředků a ochranných prvků  jejichž kombinace se používá při rozpracování a výrobě hologramů komplikuje možnosti jejich reprodukce, proto takové hologramy jsou neopakovatelné a unikátní
  • každý hologram má svoje písmo jako i otisk prstu, podle něhož náležitá expertíza definuje  nejen skutečnost padělání, nýbrž také název padělatele.