French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Ochronne właściwości hologramów

Postęp naukowo-techniczny osiągnął w nasz czas takiego poziomu, że każdemu człowiekowi stała się dostępna technika komputerowa i organizacyjna pozwalająca na mniej  więcej pomyślne  powtórzenie praktycznie bądź-jakiego dokumentu, etykiety, opakowania i t.d. W celu ochrony ciągle zostają opracowane przez poligrafistów coraz to nowe pod względem istoty i treści rodzaje ochrony i coraz więcej osób zainteresowanych zwracają się do najbardziej skutecznego sposobu ochrony swych dokumentów lub towarów  – do stosowania hologramów.

Dlaczego to?

Dlatego, że hologram sam po sobie jest niemal jedyną rzeczą, która w żadny sposób nie może być odtworzona przy pomocy urządzeń kopiujących i drukujących, a także przy skanowaniu dokumentów, etykiet i opakowań.

To właśnie jest najważniejszą ochronną  właściwością hologramu.

Oprócz tego przy stworzeniu hologramów ich projektanci i dizajnerowie stosują dodatkowe holograficzne elementy ochronne, które gwarantują niemożliwość ich odtworzenia przez innych producentów produkcji holograficznej. Te elementy zapewniają dla  Zleceniodawcy hologramów instrumentarium do wizualnej kontroli autentyczności hologramu naniesionego na dokument lub towar.

Takie elementy to:

- Efekty kinetyczne;

- Коdowanie kolorem;

- Efekty morowe;

- Мikroteksty;

- Sieci giloszowe;

- Obrazu skryte;

- Indywidualna numeracja;

- Demetalizacja laserowa;

Rozpatrzymy te elementy bardziej szczegółowo.

Efekty kinetyczne

Przy paralaksie pionowym i poziomym jest spostrzegany albo obracanie promieni słonecznych wokół centrum hologramu, albo pulsowanie tła oraz pulsowanie przeciwfazowe wizerunku giloszowego obejmujące centralną część hologramu. Hologramy posiadające różne efekty kinetyczne nazywają jeszcze „stereogramy” i „kinegramy”. W rozdziale «Fotograficzny katalog hologramów» przedstawiono sporą ilość przykładów efektów kinetycznych.

Коdowanie kolorem

Коdowanie przy pomocy koloru – to jest otrzymanie wyznaczonej kombinacji gamy kolorów  widocznych na hologramie pod pewnym kątem. Jest wykorzystywane do odzwierciedlenia pod pewnym kątem koloru flag lub innych obrazów barwnych. Hologram lśni wszystkimi kolorami tęczy, ale pod pewnym kątem widzenia zakodowana część hologramu nabywa dokładnie zadanego i poprzednio wyznaczonego połączenia kolorów. Na przykład: żółty i niebieski kolor państwowej flagi Ukrainy lub kolory flag innych krajów.

Efekt morowy

Przy nakładaniu dwóch systemów smug kontrastowych powstaje wizerunek utworzony przez ich skupienia w miejscach, gdzie smugi jednego systemu trafiają w odstęp pomiędzy smugami drugiego systemu. Utworzenie takich wizerunków nazywają efektem morowym. Najbardziej prosty wizerunek morowy powstaje przy przecinaniu pod małym kątem dwóch systemów równie oddalonych smug (linii) równoległych. Niewielka zmiana kąta skrętu jednej z systemów prowadzi do znaczących zmian w odległości między elementami wizerunku morowego. Desenie morowe są odczytywane przy pomocy specjalnie wyprodukowanych folii (krat) dyfrakcyjnych, dzięki którym Zleceniodawcy w łatwy sposób mogą kontrolować autentyczność swych hologramów. Ponieważ wizerunki morowe bez folii dyfrakcyjnych na hologramie są przedstawione jako chaotyczny zespół linii nie nadających się do odczytania, hologramy o efekcie morowym nazywają jeszcze „hologramy utajone”.

Мikroteksty

Mikroteksty – to wprowadzone do hologramu teksty o wielkości druku mniej niż 0,1 mm. Таki tekst jest do odczytania tylko przy pomocy szkła powiększającego lub mikroskopu, natomiast nie jest postrzegany nieuzbrojonym okiem.   Мikroteksty mogą być wykonane w negatywie lub w pozytywie.

Sieci giloszowe

Sieć giloszowa  – to wizerunek, który się składa ze skomplikowanego splotu cienkich linii. Таki rysunek może występować jako tło, może być wprowadzony do bądź-jakiego elementu obrazu lub nałożony na bądź-jaką część hologramu. Sieć giloszowa jest szeroko stosowana przez poligrafistów przy wytwarzaniu banknotów i dokumentów podlegających ścisłej ewidencji. W firmowym hologramie Naukowo-produkcyjnego Przedsiębiorstwa «Gаmmаgrаfik», w dolnym sektorze, pod półkołem z nazwą spółki jest zastosowane tło holograficzne w postaci sieci giloszowych.

Obrazy skryte

Obrazy skryte – to niewidoczne dla oka i nie dające się odróżnić przy pomocy mikroskopu  specjalne znaki. Таkie obrazy można zobaczyć przy stosowaniu specjalnych urządzeń w odzwierciedlonym promieniu lasera. Naukowo-produkcyjne Przedsiębiorstwo «Gаmmаgrаfik» proponuje Zleceniodawcom hologramy posiadające skryte obrazy razem ze specjalnie wyprodukowanymi dla wizualizacji tych obrazów urządzeń kontrolujących. To zapewnia dla Zleceniodawców możliwość kontrolowania autentyczności swych hologramów.

Indywidualna numeracja

Hologramy mogą posiadać indywidualny numer wykonany przez drukarkę termo-transferową lub przez promienie laserowe (demetalizacja odzwierciedlonej warstwy metalizowanej) lub atramentem drukarki krople-strumieniowej. Indywidualna numeracja jest dodatkowym rodzajem ochrony hologramów. Naukowo-produkcyjne Przedsiębiorstwo «Gаmmаgrаfik» ma możliwość zaproponować do numerowania hologramów bądź-jaki z wyżej wymienionych sposobów wykonania numeracji.

Demetalizacja laserowa

Z poprzednio wskazanych pól hologramu zostaje usunięta odbijająca warstwa metalizowana. Таki hologram posiada przezroczyste fragmenty lub napisy (numerację).

 

Reasumując:

  • Nie istnieje hologramów, które mogą być odtworzone przy pomocy aparatu kopiującego lub skanera;

  • Kompleks wyżej wymienionych właściwości i elementów ochronnych, których kombinacja zostaje stosowana przy opracowaniu i produkowaniu hologramów, warunkuje ich unikalność i poważnie komplikuje możliwość ich odtwarzania;

Каżdy hologram ma własny «sposób pisma» przy utrwaleniu - jako odbitek palca, na którego podstawie odpowiednia ekspertyza może ustalić nie tylko fakt fałszowania, lecz i  nazwę falsyfikatora.