French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

O hologramach

Hologram – to otrzymany i utrwalony na płycie obraz interferencji dwóch promieni światła оd jednego źródła  (lasera): promienia odzwierciedlonego przez przedmiot i promienia, które bezpośrednio idzie od źródła światła (promienia oporowego). To pozwala na otrzymanie detalicznego przestrzennego stereoskopowego obrazu przedmiotu.

Element holograficzny (EH) - tо obiekt materialny o strukturze cienkowarstwowej, który zostaje stworzony w celu kształtowania (odnowienia) utrwalonego na nim obrazu przez interferencję  i dyfrakcję światła, które zostaje odzwierciedlone.

Ochronny element holograficzny (OEH) – to element holograficzny przeznaczony do znakowania nosicieli informacji, dokumentów i towarów w celu potwierdzenia ich autentyczności, autorstwa i t. p. wykonany ze stosowaniem technologii, które nie pozwalają na jego nie sankcjonowane odtworzenie.

Oprócz potwierdzenia autentyczności, autorstwa i t. p. nosicieli informacji, dokumentów i towarów, oprócz zabezpieczenia kontroli otwarcia opakowania produkcji, hologram stanowi jeszcze unikalny środek marketingowy służący do zwiększenia sprzedaży.

Dzięki unikalnym optycznym właściwościom  hologramu produkcja, która została zaopatrzona w indywidualny hologram producenta lub importera, staje się bardziej powabna dla kupującego w porównaniu z inną analogiczną produkcją nie posiadającą hologramu.

Występowanie na produkcji indywidualnego hologramu producenta lub importera jest swego rodzaju znakiem jakości produkcji, którym producent lub importer gwarantuje legitymność produkcji o takim znaku i odpowiednio taka produkcja staje się bardziej poszukiwana przez kupującego.

Jaskrawa, poznawana i powabna etykieta na opakowaniu, którą niemożliwie odtworzyć (sfałszować) – to właśnie jest obrona Pańskiej produkcji przez falsyfikacją i jednocześnie narzędzie do pomyślnej sprzedaży. Оryginalność, współczesne innowacyjne technologie produkcyjne, kreatywność zastosowanych rozwiązań dizajnerskich  gwarantują dla kupującego czystość Pańskiej marki handlowej.