French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Nasze zalety

Zalety # 1. W porównaniu do innych producentów hologramów, Gammagrafik Ltd. jest firmą zapewniającą swoim zleceniodawcom najkrótsze terminy opracowania, produkcji i dostawy hologramów. Jest to wynikiem precyzyjnego planowania pracy i współpracy działów poszukiwawczych, produkcyjnych oraz logistyki firmy. Od chwili uzgodnienia designu hologramu ze zleceniodawcą do chwili jego produkcji i dostawy do zleceniodawcy w zależności od nakładu produkcji hologramu działy Gammagrafik Ltd. powinny nie przekroczyć terminy od 5 do 10 dniej pracy oraz 2 dniej pracy na załatwienie formalności celnych i wysyłkę hologramów do zleceniodawcy.

Zalety # 2. W porównaniu do innych producentów hologramów na rynku ukraińskim i międzynarodowym, Gammagrafik Ltd. daje zleceniodawcom hologramów najniższe w Europie ceny. Jeżeli nie jesteście zgodni, Gammagrafik Ltd. proponuje przedłożyć dokumenty zaświadczające, że jeden z europejskich producentów hologramów zaoferował wam cenę na produkcję określonej ilości hologramów poniżej ceny zaoferowanej przez Gammagrafik Ltd. – a udzielimy wam dodatkowego rabatu w wysokości 30% ceny, która okazała się niższą za cenę zaoferowaną przez nas, z zachowaniem jakości zleconych przez was hologramów.

Zalety # 3. W porównaniu do innych producentów hologramów, Gammagrafik Ltd. opracowuje i produkuje zlecenia od 1 tysiąca hologramów indywidualnych, przy tym wartość takich zleceń jest bardzo niska. Firma posiada rozwiązania techniczne pozwalające zaspokoić zapotrzebowanie na małe nakłady hologramów budżetowych, zaczynając od 1 000 sztuk.

Zalety # 4. Fundamentalną strategią Gammagrafik Ltd. przy opracowaniu i produkcji hologramów dla zleceniodawców jest nadanie zleceniodawcom instrumentarium dla określenia wiarygodności wyprodukowanych nami hologramów przez samego zleceniodawcę, wytworny niepowtarzalny design hologramu, który uzupełnia wygląd zewnętrzny produktu, na który hologram został naniesiony, zwiększając w ten sposób atrakcyjność produktu z hologramem. W tym celu nasze laboratoria badawcze i poszukiwawcze w trakcie opracowania hologramu stosują do zapisywania hologramu urządzenia techniczne wysokiej rozdzielczości, mikroteksty i rozmaite rodzaje obrazów ukrytych, oraz dodatkowo materiały i znaki ochronne stosowane wyłącznie przez Gammagrafik Ltd. Na przykład, etykieta lub nalepka holograficzna ma właściwość ulec zniszczeniu według logotypu Gammagrafik Ltd. przy usunięciu z produktu, z opakowania produktu lub jego nosiciela. Taką dodatkową ochronę posiada tylko nasza firma, ponieważ wyprodukować taki materiał na zlecenie niemożliwie nawet za dziesiątki tysięcy euro.

Szanowni zleceniodawcy! Firma Gammagrafik Ltd. chętnie wykona Pańskie zlecenie. Sumiennie i jakościowo opracujemy, wyprodukujemy dla Państwa hologramy i dostarczymy je w każde miejsce ziemi. Dla nas nie ma granic.