French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Gаммаgrаfiк Ltd.

SERDECZNIE WITAMY!

Nasze przedsiębiorstwo opracowuje i produkuje  hologramy, karty plastykowe, etykiety ochronne, oraz opracowuje i wdraża automatyzowane systemy ewidencji i kontroli do obrotu (stosowania) znakowanych dokumentów i towarów.

Cieszymy się, że możemy zaproponować Szanownym Zleceniodawcom nasze usługi dotyczące obrony Pańskich dokumentów i towarów przy pomocy hologramów, które dzięki swym właściwościom optycznym mogą nie tylko ochronić je przed sfałszowaniem, lecz również zabezpieczyć dodatkowy powab opakowań towarów Państwa w punktach handlowych, sprzyjając w taki sposób maksymalnemu zbytowi Pańskich towarów.

Po-pierwsze – to zachowa środki pieniężne włożone przez Państwo w produkowanie (nabycie) towarów, w ich reklamę, zbyt i promocję na rynku. Przy tym - i to jest najgłówniejsze – obroni dobre imię Państwa.

Po-drugie -  to zabezpieczy dla Państwa dodatkowe przewagi wobec konkurentów.

Szanowni Zleceniodawcy, cieszymy się, że możemy być pożyteczny dla Państwa w sprawie wdrożenia przez Państwo dla Pańskich klientów programów lojalności i przy przeprowadzeniu innych przedsięwzięć powiązanych ze stosowaniem kart plastykowych. Nasze przedsiębiorstwo opracowuje i produkuje kartki plastykowe zaopatrzone w hologramy, chips, RFID-znaki, wstęgi magnesowe i personalizację.

Szanowni Zleceniodawcy, cieszymy się, że możemy być pożyteczny dla Państwa w sprawie opracowania i produkowania etykiet ochronnych (nalepek) do Pańskich towarów. Naszе przedsiębiorstwo opracowuje i produkuje etykiety ochronne ze stosowaniem hologramów, RFID-gnaków, specjalnych farb (luminescencyjnych, podczerwonych, nadfioletowych), kodów kreskowych, ochrony informacyjnej.

Szanowni Zleceniodawcy, cieszymy się, że możemy być pożyteczny dla Państwa w sprawie opracowania i wdrożenia zautomatyzowanych systemów ewidencji i kontroli obrotu (stosowania) znakowanych dokumentów i towarów nа podstawie numerów porządkowych lub systemowych, kodów kreskowych, RFID-znaków.

Więc reasumując wyżej wymienione:

-        Niepokoi Państwa problem falsyfikowania Pańskich towarów?

-        Niepokoi Państwa kwestia wspierania marki handlowej i dobrego imienia Pańskiej Spółki?

-        Mają Państwo zamiar zabezpieczyć 100-procentową gwarancję autentyczności Pańskiej produkcji bez poważnego zwiększenia jej wartości?

-        Czy życzą sobie Państwo otrzymać nie tylko ochronę swoich towarów, lecz również ochronę, która umożliwia gwarantowano ujawniać falsyfikaty lub wwieziony w „szary sposób” z-za granicy analogiczny towar bezpośrednio na miejscu, bez pomocy laboratoriów wyspecjalizowanych?

-        Troszczą się Państwo o zaspokojenie potrzeb Pańskich klientów co do autentyczności i jakości Pańskich towarów?

-        Troszczą się Państwo o tym, żeby Pańska marka handlowa stała się poznawalną?

Jeżeli Państwo odpowiadają „Tak” chociażby na jedno z tych pytań – SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO NAS!!!