French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Hologram to je záznam vytvořeny a registrovaný na proužku  interferencí dvou světelných  paprsků od jednoho zdroje (lazeru): paprsku odráženého předmětem a paprsku který bezprostředně odchází od světelného zdroje (opěrného paprsku). Umožňuje vytvořit důkladné prostorové zobrazení předmětu

Holografický prvek (HP) je materiálním objekt se strukturou  s tenkou vtstvou který se tvoří za účelem formování (obnovení) zobrazení zapsaného na něm cestou interference  a difrakce světla které se odráží.

Holografický ochranný prvek (HOP) je holografický prvek, který je určeny pro značkování nosičů informace, dokladů a zboží za účelem potvrzení jejich pravosti, autorství atd., vyrábí se pomoci použití technologií které překážejí jeho nesankcionované reprodukci .

Mimo ověření pravosti, autorství atd. nosičů informace, dokladů a zboží, mimo zabezpečení kontroly otevření obalů produkce hologram je také unikátní marketingový prostředek zvýšení prodejů.

Unikátní optické vlastnosti hologramů umožňují aby  produkce na níž se používá individuální hologram výrobce nebo dovozce byla  přitažlivější ve srovnání s jinou analogickou produkcí která není chráněna hologramem.

Přítomnost na produkci individuálního hologramu výrobce nebo dovozce je svérazným znakem kvality jimž se výrobce nebo dovozce ručí za legitimitu produkce označené takovým znakem následkem čehož tato produkce má větší poptávku u kupujících.

Jasná, rozeznávaná, přitažlivá etiketa na obalu již není možno padělat je ochranou Vaší produkce před paděláním a zárověň je nástrojem úspěšných prodejí. Nevšednost, současné inovační výrobní technologie, kreativita použití designu zaručují kupujícímu pravost  Vašeho brandu.