French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Společnost s ručením omezeným  VĚDECKOVÝROBNÍ  PODNIK  GAMMAGRAFIK ( do dne 18.02.2002 se podnik nazýval jako SENT-ŽAK s.r.o.) byla založena v roce 1995 a  dne 10.07.1995 byla zapsána Výkonným výborem Ševčenkovské obvodní rady lidových poslanců m. Kyjiva (identifikační číslo 23500426).

V roce 2001 Společnost s ručením omezeným  VĚDECKOVÝROBNÍ  PODNIK  GAMMAGRAFIK (dále budeme používat jako VVP GAMMAGRAFIK) zvítězila v soutěži která probíhala v rámcích zájmů Státního daňového úřadu Ukrajiny s cílem dodávky na Servisní střediska zvláštních číslových plomb Kontrolní prostředek.  V důsledku soutěže návrh plomby a vzor plomby rozpracovaný našim podnikem zvítězil a se stal Kontrolním prostředkem pro  plombování automatických registračních pokladen, evidenčních knih a bloků zúčtovacích kvitancí Ukrajiny, jejichž pojem je stanoven patřičnými Předpisy schválenými na příkaz Státního daňového úřadu Ukrajiny pod č.614 ze dne 01.12.2000 (zapsáno na Ministerstvu spravedlnosti Ukrajiny dne 05.02.2001 pod číslem 107/5298).

Během rr.2001-2003 podnik úspěšně zvládl technologie výroby holografické ochrany, v roce 2004 Služba bezpečnosti Ukrajiny  udělila podniku licenci na vykonání hospodářské činnosti v otázce rozpracování, výroby, použití, dovozu a vývozu holografických ochranných prvků s právem vykonání státních objednávek, tato licence v roce 2007  byla obnovena licencemi  Státního znaku Ministerstva financí Ukrajiny a Služby bezpečnosti Ukrajiny. Holografickou produkci podnik rozpracovává a vyrábí v souladu s Technickými podmínkami TP U 21.2-23500426-001:2007 Holografické prvky a holografické ochranné prvky, registrovanými na Státním výboru Ukrajiny z otázek technického regulování a spotřební politiky. V roce 2004 podniku byla udělena práva na použití vynálezů registrovaných mezinárodními a ukrajinskými patenty na jejichž základě podnik úspěšně rozpracovává a zavádí automatizované systémy kontroly a evidence postupu (použití) označených dokladů a zboží.

Třeba v roce 2004 automatizovaný systém evidence a kontroly výroby, realizace a použití kontrolních prostředků pro  plombování automatických registračních pokladen, evidenčních knih a bloků zúčtovacích kvitancí Ukrajiny rozpracovaný VVP GAMMAGRAFIK byl zaveden

Státním daňovým úřadem Ukrajiny na Příkaz ze dne 21.09.2004 pod číslem 546 O uplatnění  systému státní kontroly výroby, realizace a použití kontrolních prostředků  (zapsáno na Ministerstvu spravedlnosti Ukrajiny dne 04.10.2004 pod číslem 1252/9851).

Technologie automatizované evidence a kontroly rozpracované našim podnikem v roce 2005  vysoce byly hodnoceny vedením státu. Prezident Ukrajiny stanovil jako bod 1  Výnosu ze dne 21.04.2005 pod číslem 704/2005 uplatnění Kabinetem Ministrů Ukrajiny řady bezodkladných opatření ze zavedení automatizovaného systému kontroly výroby a obratu alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

Od roku 2006  jsou úspěšně osvojeny technologie rozpracování a výroby ochraněné polygrafické produkce.

V roce 2008  odborníci VVP GAMMAGRAFIK dostali zvláštní školení z rozpracování, zavedení a použití systému identifikace jednotlivých druhů dokladů a zboží (FRID) podle radiových kmitočtů a po skončení školení odborníci získali certifikáty.

V roce 2008 automatizovaný systém kontroly a evidence dovozu do Ukrajiny a prodeje na území Ukrajiny mobilních telefonů rozpracovaný VVP GAMMAGRAFIK  byl zavedeny Ukrajinským státním střediskem radiových kmitočtů v souladu s rozhodnutím Národní komise z otázek regulování spojů Ukrajiny ze dne 27.06.07 pod číslem 816 O zavedení automatizovaného systému (ACOK) kontroly dovozu a prodeje radioelektronkových prostředků a  zařízení, která vyzařuje.

V roce 2008  podnik zvládl technologie výroby platebních karet, již v 2009 Prezidium Federace odborů Ukrajiny rozhodl zavést návrh Speciální mapa Federace odborů Ukrajiny jenž byl rozpracován VVP GAMMAGRAFIK  na základě technologií automatizované evidence a kontroly.

Vědeckovýrobní podnik VVP GAMMAGRAFIK je společnost, která se dynamicky rozvije, má současné technologie, rozpracovává nové technologie, je vybavena  vlastní výrobní kapacitou a má k dispozici vysoce kvalifikovaný personál.

Každý hologram jehož rozpracovává náš podnik  se zapisuje s povolením nejméně 4 tisíc DPI a má vysoce difrakční účinnost.

Sytost a jas grafiky našich hologramů spolu s nevšedními řešeními designu přispíva k tomu, že naše produkce je stále žádana a se úspěšně realizuje v Ukrajině, EU, Izraeli, Čině  a na africkém kontinentu.

Budeme rádi rozpracovávat a vyrábět pro Vás hologramy nejvyšší kvality podle nejnižších cenNaše výhody

Naší výhody! Podmínky bezpečnosti Cena Kvalita


Výhoda # 1. Firma Gammagrafik Ltd registrované v Ukrajina - země, kde podnikatelské činnosti holografické ochrany dokumentů a zboží, je licencované činnosti. S licencí od Ministerstva financí Ukrajiny a ukrajinské bezpečnostní služby, naše společnost podléhá kontrole těchto veřejných orgánů, že svou povahou poskytuje našim ukrajinské a mezinárodní zákazníky, státní záruky za bezpečnost vztahů Ukrajiny s Gammagrafik sro při zadávání zakázek na projektování, výroba, použití, dovozu a vývozu produktů z Ukrajiny Ukrajina holografický jsou nyní. Kromě toho,