French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Druhy platebních karet

Druhy platebních karet

Bankovní karty

Z té doby když v 50. letech minulého století Dinners Club  a American Express  začaly emisi platebních karet, systémy které se zakládaly na jejich  zásadách značně pokročily.  Hlavním podnětem sloužil boj proti podvodnictví. Neohlížeje se na zdokonalení elektronkové části karet vizuální kontrola stále zůstává aktuální. Občas podvodníkům bylo  lehčeji získati kódy bankovních karet a nanésti je na padělané karty  než reprodukovat technologický postup výroby samotného  základu platební karty.

Identifikační karty

V poslední době byla velice rozšířena výroba dokladů na základě platebních karet: průkazy totožnosti, osvědčení řidiče, propustky atd.

Malá platební karta je velice vhodná k použití, ale se zjistilo, že některé tradiční ochranné prostředky, ku příkladu vodoznaky, které se úspěšně osvědčily na papírových listinách v tomto případě nejsou použitelny.

Nabízíme komplex řešení na základě použití holografických technologií.

S cílem zvýšení ochranných vlastností na hologram se nanášejí takové prvky jako mikrotext a zobrazení které nejsou viditelny při obyčejném světle.

Takovým způsobem se uplatňuje nejen vizuální nýbrž také nástrojová kontrola pravosti výrobků.

Ve mnoha případech je třeba vyloučiti možnost vnesení na listinu kterýchkoli změn, například, přelepení fotografií.

V takových případech je možno používat holografické lamináty.

Scratsh karty

Nehledě na oblast použití (losovací karty, telefonní nebo  Internetové karty) tento druh karet se charakterizuje přítomnosti proužku, který se odstraňuje,- scratsh panelu.

Zpravidla scratshový proužek plní jenom jednu funkci – překáží čtení informace pod ochrannou vrstvou.

Z jiné strany nesankcionovaný přístup k aktivačnímu kódu nebo k informaci o vyhře  způsobuje společnosti která je držitelem karet o mnoho menší škodu než výroba padělaných scratshových karet.

Zpravidla originál a padělaná karta se rozlišují pouze v detailech, když není možno opakovat složitější technologický postup výroby platebních karet.

Technologie na základě použití scratshových prvků s holografickým obrázkem umožňuje chrániti  před čtením informace nejem aktivační kód nýbrž také samotnou kartu od padělání. Reprodukovat hologram v rámcích nynějších polygrafických technologií není možno.

K dodatečným činitelům ochrany také patří originální obrázek, rozpracovaný osobně pro Vás, nanesení komplexního číslování, gilošovací mřížka, skrytá zobrazení atd.

Diskontní, bonusové, klubové, reklamní a pojišťovací karty

Zostření konkurence na trhu spotřebního zboží a služeb je jednou z příčin kardinálních změn v systému vzájemných vztahů mezi kupujícími a prodávajícími. Přechod od obchodu v běžném pochopení tohoto názvosloví k vyvinutému systému hospodářského partnerství předpokládá  navázání dlouhodobých stabilních styků mezi všemi zůčastněnými stranami při realizaci spotřebního zboží a služeb.

Metody nynějšího marketingu umožňují účinnější použití cenových činitelů  pro vytvoření tohoto nového systémů vztahů  mezi obchodními podniky a uživateli. K takovým novým pokrokovým metodám podněcování poptávky patří rozvoj diskontních a klubových programů které firmy organizují samostatně pro své klienty. Nástrojem navázání styků v takových programech jsou platební karty (diskontní, klubové, pojišťovací atd.), které vydává podnik.

Diskontní programy jsou jednou z forem realizace cenové strategie, předvídající možnost současného použití firmou různých cen na stejné zboží. Pro různé kategorie kupujících ceny mají různou úrověň. (Obchodní podniky poskytují slevy privilegovaným skupinám kupujících).  Privilegované skupiny kupujících se  tvoří různými způsoby. Jsou desítky kriterií  podle nichž  kupující začínají náležet k privilegované skupině. Zejména: objem nákupů a jak často nakupují.

Mimo to diskontní karty  umožňují zhrnouti  informaci o Vašich klientech: na den vydání karet klient vyplňujíe dotázník jehož údaje se umožní Vám  zabývat marketingovým výzkumem a informovati klienty o novém zboží a službách, rovněž o nabídkách.

Podnik samostatně rozpracovává program slev a zabezpečuje zájem o ně kupujících. Při tomto jednotlivé skupině kupujících se vydává nebo prodává diskontní karta. Diskontní karta umožňuje vytvořiti kolem podniku stálou skupinu klientů, zvýšiti obchodní obrat a prestiž podniku.

Platební karty zahrnují následující informaci: název programu, obchodní značku, údaje o tom, kde Vás snadně najdou, číslo karty, dobu platnosti karty, pásek jako podpisový vzor, magnetický proužek atd. Jsou také jiné způsoby identifikace držitele karty.

Základním podnětem pro zavedení v podniku diskontního programu je zvětšení ročního zisku na účet zvýšení prodejních objemů a zároveň zmenšení rentability jednotlivého obchodu.

Použití hologramů při úpravě diskontních, reklamních a klubových karet je nejen ochranným prostředkem nýbrž také účinným marketingovým nástrojem.

Třpyticí se duhový hologram nejen upoutává pozornost, ale zároveň tvoří pocit solidnosti,  vždyť tradičně hologram byl neoddělitelnou součástí ochrany kreditních karet.

Když použití třpyticích se a zářicích hologramů není možné kvůli  zvláštností designu karty, nabízíme použití holografických laminačních povlaků (overlejů). Zobrazení při tom zůstává průsvitným a nenarušuje základní koncepci designu karty, ale nedá se jeho kopírovat.