French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Naše prednosti

Lehoty. Cena. Kvalita. Bezpečnost


Výhoda №1. Gammagrafik Ltd. je zaregistrovaná v Ukrajine - krajine, kde hospodárská činnosť v oblasti holografickej ochrany dokladov a tovaru je licenčným druhom činnosti (uskutočňuje sa na základe povolení). Jako vlastník licencí Ministerstva financí Ukrajiny a Služby bezpečnosti Ukrajiny naš podnik je objektom kontroly ze strany týchto štátnych orgánov, čo v podstate poskytuje našim ukrajinským a zahraničným Zákazníkom štátne záruky Ukrajiny vo vzájomných vzťahoch s Grammagrafik Ltd. súvisiacich s objednávkami rozpracovania, výroby, použitia, dovozu do Ukrajiny a vávozu z Ukrajiny holografických výrobkov vyrábaných naším podnikom. Okrem toho,