French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
O hologramoch

Hologram je získaný, zaregistrovaný na platničke, doštičke obraz interferencie dvoch lúčov svetla od jedného zdroja (lazera), a to: lúča odrazeného predmetom a lúča bezprostredne dopadajúceho od zdroja svetla (oporného lúča). Umožňuje ziskávať detailné objemové zobrazenie predmetu.

 
Ochranné vlastnosti hologramov

Vedeckotechnický pokrok v dnešnej dobe dosiahol takej úrovne, keď každý má prístup ku  komputerovej a organizačnej technike, ktoré umožňujú s väčším alebo menším úspechom napodobniť ktorýkoľvek doklad, etiketu, obal a pod. Pre ich ochranu polygrafisti rozpracovávajú stále novšie a novšie podľa svojej podstaty a obsahu spôsoby ochrany, a zároveň s tým stale viac a viac zainteresovaných osôb dávajú prednosť najefektívnejšímu spôsobu ochrany svojich dokladov alebo tovaru, a to: používaniu hologramov.

Prečo?

 
Individuálne hologramy

Individuálne hologramy

Individuálne hologramy sú hologramy rozpracované s použitím logotypu alebo iných vytypovaných Zákazníkom obrazov a nápisov, ktoré robia tento hologram individuálnym (perzonálnym) hologramom Zákazníka.

 
Štandardné hologramy

Štandardné hologramy

Štandardné hologramy sú hologramy, ktoré boli rozpracované naším podnikom s použitím neutrálnych obrázkov bez ohľadu na určité objednávky. Tento druh hologramov môže byť vyrobený v podobe holografických podkladov alebo môže mať  určité univerzálne nápisy, ako Void, Original, Quality, Security, Optical Security, Security Hologram, Holografický ochranný prvok, Ochrana, Je pod ochranou, Záruka kvality, Kontrolný prostriedok a pod.

 
Katalóg vysekaní pre hologramy

 

OBDĹŽNIKY

1

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 10x23 mm

2

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 12x30 mm

3

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 13x25 mm

4

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 15x20 mm

5

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 15x48 mm

6

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 18x30 mm

7

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 220x28 mm


8

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 22x48 mm

9

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 15x25 mm so zárezom

10

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 15x25 mm s vlnitým zárezom

11

Obdĺžnik so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 24x79 mm s vlnitým zárezom

ŠTVORCE

1

Štvorec so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 15x25 mm

2

Štvorec so zaokrúhlenými uhlami, rozmer 22x22 mm

OVÁLY

1

Ovál, rozmer 12x30 mm

2

Ovál, rozmer 16x24 mm

3

Ovál, rozmer 26x48 mm

KRUŽNICE

1

Kruh o priemere 10 mm

2

Kruh o priemere 12 mm

3

Kruh o priemere 18 mm

4

Kruh o priemere 20 mm

5

Kruh o priemere 21 mm

6

Kruh o priemere 22 mm

7

Kruh o priemere 25,4 mm

8

Kruh o priemere 26 mm s malým zárezom

9

Kruh o priemere 26 mm s veľkým zárezom

10

Kruh o priemere 28 mm

11

Kruh o priemere 29 mm