French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
O plastické (platobné karty)

Plastické (platobné karty)

Karty z plastickej hmoty v dnešnom svete tešia sa veľkej obľube. Bankové, kreditné a debetné, identifikačné karty, bonusové a diskontné karty, karty na doplnenie účtov a scratchové karty, klubové, reklamné, poistné karty – to ešte nie je plný výpočet spôsobov použitia kariet z plastickej hmoty dnešným spotrebiteľom. V dnešnej dobe platobné karty sa staly neoddelitelným atributom dynamicky sa rozvíjacého podnikania.

 

 
Výroba plastových kariet

Gammagrafik Ltd. vyvíja a vyrába plastové karty, takmer akéhokoľvek druhu.

Výroba plastových kariet začína rozvoj ich Špecifikácie a dizajn. Po dohode so zákazníkom, design a technické parametre, aby ide do výroby.

V súlade so špecifikáciou vyvinuté navrhnuté a zdobené, plastové dosky pre tlač, postavenie, vychádzajúce z tlačených fólie hologramov, vytlačených listov držať tlače laminátor a rezanie kusov plastových kariet na špeciálne vybavenie.

 
Druhy plastických (platobných) kariet

Druhy plastických (platobných) kariet

Bankové karty

Od 50. rokoch minulého storočia, keď Dinners Club  a American Express začali vydávať   platobné karty, systémy ktoré sa zakladali na ich zásadách, urobili obrovský  pokrok. Hlavným podnetom k tomuto bol boj proti podvodníctvu. Bez ohľadu na zdokonaľovanie elektronickej časti kariet vizuálna kontrola stále ostáva aktuálnou. Niekedy pre podvodníkov je jednoduššie vypátrať kódy bankových kariet a naniesť ich na falšované karty, ako reprodukovať technologický postup výroby samotného základu platobnej karty.

Identifikačné karty

V posledných rokoch sa veľmi rozšírila výroba dokladov na základe plastických kariet: osobné preukazy, vodičské listy, priepustky a pod. Popri nepopierateľným výhodám malej plastickej karty sa zistilo, že mnohé tradičné ochranné prostriedky, napríklad vodoznaky, ktoré sa dobre osvedčili na papierových listinách, už nie sú použitelné.

 

 

 
Platobné karty s hologramami

Platobné karty s lepiacimi hologramami

Hologramy-nálepkysamolepaice etikety so štruktúrou holografického zobrazenia, ktoré reprodukujú dvoj- alebo trojrozmerné zobrazenie a nepodliehajú kopírovaniu a reprodukovaniu obyčajnými tlačiarskými metódami. Grafické a holografické zobrazenie môže zaraďovať nasledujúce prvky: kinetické efekty, kodovanie farbou, moarové efekty, gilošované mriežky, mikrotexty, latentné obrazy, individuálne číslovanie, lazerovú demetalizáciu a mnohé iné