French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Platobné karty s hologramami

Platobné karty s lepiacimi hologramami

Hologramy-nálepkysamolepaice etikety so štruktúrou holografického zobrazenia, ktoré reprodukujú dvoj- alebo trojrozmerné zobrazenie a nepodliehajú kopírovaniu a reprodukovaniu obyčajnými tlačiarskými metódami. Grafické a holografické zobrazenie môže zaraďovať nasledujúce prvky: kinetické efekty, kodovanie farbou, moarové efekty, gilošované mriežky, mikrotexty, latentné obrazy, individuálne číslovanie, lazerovú demetalizáciu a mnohé iné

Hologram-nálepka sa nanáša v ľubovoľnom mieste platobnej karty pred  tlačením textu  alebo  po tlačení textu (v závislosti na technologickom postupe), potom karta s lepiacim hologramom sa pokrýva laminačným povlakom.

Platobné karty s holografickou fóliou

Holografická fólia je fólia so štruktúrou holografického zobrazenia, ktorá reprodukuje dvoj- alebo trojrozměrné zobrazenie a nepodlieha kopírovaniu a reprodukcii tradičnými tlačiarskými metódami. Grafické a holografické zobrazenie môže zahrnovať nasledujúce prvky: kinetické efekty, kodovanie farbou, moarové efekty, mikrotexty, gilošované mriežky, latentné obrazy, číslovanie, lazerovú demetalizáciu a mnohé iné.

Nanáša sa bezprostredne na polovýrobok platobnej karty pred tlačou, text na karte sa môže tlačiť    cez holografickú fóliu. Pri kopírovaní sa nereprodukuje. Grafické a holografické zobrazenie môže zaraďovať nasledujúce prvky: kinetické efekty, kodovanie farbou, moarové efekty, mikrotexty, gilošované mriežky, latentné obrazy, číslovanie, lazerovú demetalizáciu a mnohé iné.

Platobné karty s holografickým laminátom (overlejom)

Holografický laminát (overlej) je laminačný povlak s nanesenou štruktúrou holografického obrazu, ktorý reprodukuje dvoj- alebo trojrozmerné zobrazenie a sa nekopíruje a nereprodukuje tradičnými tlačiarskými metódami.

Nanáša sa bezprostredne na polovýrobok platobnej karty po tlači, priamo na vytlačenú platobnú kartu. Pri kopírovaní sa nereprodukuje. Grafické a holografické zobrazenie zahrnuje nasledujúce prvky: kinetické efekty, kodovanie farbou, moarové efekty, mikrotexty, gilošované mriežky, latentné obrazy, číslovanie, lazerovú demetalizáciu a mnohé iné.

 

Platobné karty s holografickou scratshovou fóliou

Holografická scratshová fólia je fólia s nanesenou štruktúrou holografického obrazu, ktorá reprodukuje dvoj- alebo trojrozmerné zobrazenie, nekopíruje sa a nereprodukuje sa obyčajnými tlačiarskými metódami, ale veľmi dobré sa stiera a pritom odhaľuje skryté a nečitateľné číslo, kód, označenie, nápis. Pri kopírovaní sa nereprodukuje. Obyčajný scratshový prúžok vykonáva iba jednu funkciu: prekáža snímaniu informácie pod scratshovou vrstvou. Technológie na základe použitia  scratshovej fólie s holografickým obrazom umožňuje ochrániť nielen aktivačný kód pred snímaním a aj samotnú kartu pred falšovaním. Reprodukovať ochranný hologram na scratshovej fólii v rámci dnešných polygrafických technológií nie je možno. Grafické a holografické zobrazenie na scratshovej fólii  môže  zahrnovať prvky uvedené v předchádzajúcej  časti – v opisu lepiaceho hologramu. Grafické a holografické zobrazenie môže zahrnovať nasledujúce prvky: kinetické efekty, kodovanie farbou, moarové efekty, mikrotexty, gilošované mriežky, latentné obrazy, číslovanie, lazerovú demetalizáciu a mnohé iné.

Holografická ochrana sa spojuje s inými ochrannými prvkami a personalizáciou karty, napríklad, číslo karty môže byť uvedené na povrchu  hologramu.