French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Ochranné vlastnosti hologramov

Vedeckotechnický pokrok v dnešnej dobe dosiahol takej úrovne, keď každý má prístup ku  komputerovej a organizačnej technike, ktoré umožňujú s väčším alebo menším úspechom napodobniť ktorýkoľvek doklad, etiketu, obal a pod. Pre ich ochranu polygrafisti rozpracovávajú stále novšie a novšie podľa svojej podstaty a obsahu spôsoby ochrany, a zároveň s tým stale viac a viac zainteresovaných osôb dávajú prednosť najefektívnejšímu spôsobu ochrany svojich dokladov alebo tovaru, a to: používaniu hologramov.

Prečo?

Preto, že vlastne hologram, takmer jediný, nie je možno reprodukovať kopírovacím alebo tlačiarským zariadením, tak isto hologram sa nereprodukuje pri skanovaní dokladov, etikiet, cenoviek a obalov. Práve to je najdôležitejšia vlastnosť hologramu.

Okrem toho, pri vytvorení hologramov, ich tvorcovia a designéri uplatňujú dodatočné prvky ochrany hologramov, ktoré zabezpečujú nemožnosť ich reprodukcie inými výrobcami holografickej produkcie. Tieto prvky zabezpečujú Zákazníka hologramov inštrumetáriem pre vizuálnu kontrolu pravosti hologramu naneseného na doklad alebo tovar.

K takýmto prvkom patria:

-          kinetické efekty,

-          kodovanie farbou,

-          moarové efekty,

-          mikrotexty,

-          gilošované mriežky,

-          latentné obrazy,

-          individuálne číslovanie,

-          lazerová demetalizácia.

Rozoberieme tieto prvky dôkladnejšie.

Kinetické efekty

Pri vertikálnej a horizontálnej paralaxe je možno pozorovať alebo obrátenie slnečných lúčov  okolo centra hologramu, alebo pulzáciu podkladu (pozadia) a protifázovú pulzáciu  gilošovaného obrázku, ktorý zaberá centrálnu časť hologramu. Hologramy s rozličnými kinetickými efektami ešte nazývajú stereogramami a kinegramami. V časti «Fotokatalog hologramov» je predstavené veľké množstvo príkladov kinetických efektov.

Kodovnie farbou

Kodovanie farbou je získanie danej kombinácie farebnej škály viditeľnej na hologramu pod určitým uhlom. Používa sa pre odraz pod určitým uhlom farieb zástavy alebo iných farebných zobrazení. Hologram hraje všetkými duhovými farbami, ale pod určitým uhlom kodovaná časť hologramu reprodukuje presne danú kombináciu farieb. Napríklad, žltú a modrú farby štátnej zástavy Ukrajiny alebo farby zástav iných štátov.

Moarové efekty

Pri prekrývaní dvoch systémov kontrastných pásiem vzniká vzor (ornament) vytvorený ich akumulaciou v miestoch, kde pásma jedného systému sa dopadajú na medzery medzi pásmami druhého systému. Vzniknutie takýchto obrázkov nazývajú moarovým efektom. Najjednodušší moarový obrázok vzniká pri pretínaní pod nepatrným uhlom dvoch systémov rovnako vzdialených od seba rovnobežných pásiem. Nepatrná zmena uhlov otáčenia jedného zo systémov spôsobuje značné zmeny vzdialenosti medzi prvkami moarového vzoru. Moary sa čítajú pomocou odborne vyrobených difrakčných filmov (mriežok), pomocou ktorých Zákazníci môžu ľahko kontrolovať pravosť svojich hologramov. Pretože moary bez difrakčných filmov na hologramu vyzerajú ako chaotické nahromadenie nečitateľných čiar, hologramy s moarovým efektom ešte sa  nazývajú latentnými hologramami.

Mikrotexty

Mikrotexty to sú vnesené do hologramu texty s veľkosťou písma menej ako 0,1 mm. Takýto text je možno čítať iba pomocou zväčšovacího skla  alebo mikroskopu, voľným okom obyčajne sa nevníma. Mikrotexty sa vypracúvajú ako pozitív alebo negatív.

 

Gilošované mriežky

Gilošovaná mriežka je obrázok (kresba) skladajúci sa zo zložitej väzby jemných čiar. Taký obrázok môže býť ako podklad, môže sa zavádzať do hociktorého prvku zobrazenia alebo sa aplikovať na hociktorú časť hologramu. Gilošované mriežky často používajú polygrafisti pri vytvorení papierových peňazí a dokladov s označením «prísne tajné». Na firemnom hologramu podniku GAMMAGRAFIK v dolnom segmente pod polkruhom s názvom spoločnosti je použitý holografický podklad v podobe gilošovaných mriežok.

Skryté zobrazenia

Skryté zobrazenia to sú špeciálné značky, ktoré nie su viditeľné slobodným okom a sa nerozlíšujú pomocou mikroskopu. Takieto obrazy je možno uvidieť iba pomocou zvláštných prístrojov v odrázenom lúči lazera. Vedeckovýrobný podnik GAMMAGRAFIK ponúka Zákazníkom hologramy so skrytými obrazmi spoločne s kontrolnými prístrojmi vyrobenými špeciálne pre  lazerovú vizualizáciu týchto zobrazení. To umožňuje Zákazníkom kontrolovať pravosť ich hologramov.

 

Individuálne číslovanie

Hologramy môžu mať individuálne číslo vytvorené termotransferovou tlačiarňou, alebo lazerovým lúčom (demetalizácia odrážajúcej metalizovanej vrstvy), alebo atramentovou tlačiarňou. Individuálne číslovanie je dodatočným prostriedkom ochrany hologramov. Vedeckovýrobný podnik GAMMAGRAFIK má možnosť ponúkať pre číslovanie hologramov kterýkoľvek z uvedených spôsobov číslovania.

Lazerová demetalizácia

Z určitých častí hologramu sa odstraňuje metalizovaná vrstva. Takýto hologram má  priehľadné časti alebo nápisy (alebo číslovanie).

 

VÝSLEDKY:

  • neexistuje hologram, ktorý sa dá reprodukovať spôsobom kopirovania alebo skanovania,
  • komplex vyššie uvedených ochranných prostriedkov a ochranných prvkov, ktorých kombinácia sa používa pri rozpracovaní a výrobe hologramov, robí tieto unikátnými a značne komplíkuje možnosti ich reprodukcie.
  • každý hologram má svoj štýl písma, ako otisk prstu, podľa ktorého príslušná expertíza môže zišťovať  nielen skutočnosť falšovania, ale i meno falšovateľa.