French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Hologram je získaný, zaregistrovaný na platničke, doštičke obraz interferencie dvoch lúčov svetla od jedného zdroja (lazera), a to: lúča odrazeného predmetom a lúča bezprostredne dopadajúceho od zdroja svetla (oporného lúča). Umožňuje ziskávať detailné objemové zobrazenie predmetu.

Holografický prvok (HP) je materiálny objekt s tenkou vrstevnatou štruktúrou, krory sa vytvára pre formovanie (reprodukovanie) záznamenaného na ňom obrazu spôsobom interferencie a difrakcie svetla, ktoré sa odráža.

Holografický ochranný prvok (HOP) je holografický prvok určený pre značkovanie nosičov informácie, dokladov a tovaru za účelom potvrdenia ich pravosti, autorstva a pod., vyrobený s použitím technológií, ktoré zabraňujú ich nesankcionovanej reprodukcii.

Okrem potvrdenia pravosti, autorstva a pod. nosičov informácie, dokladov a tovaru a okrem zabezpečenia kontroly na prípad otvárania obalov výrobkov, hologram je ešte aj unikátnym marketingovým prostriedkom pre zvýšenie odbytu produkcie.

Vďaka unikátnym optickým vlastnostiam hologramu, výrobok, na ktorom sa použivá individuálny hologram výrobcu alebo importéra, sa stavá podstatne priťažlivejším v porovnaní s inými analogockými výrobkami, ktoré nemajú hologramy.

Prítomnosť na výrobku individuálneho hologramu výrobcu alebo importéra je v určitom zmysle kvalitnou značkou výrobku, ktorou výrobca alebo importér ručí za legitimnosť  svojich výrobkov, a takieto výrobky sú viac vyhľadávané spotrebiteľom.

Žiarivá, rozpoznávateľná, príťažlivá etiketa na obalu, ktorú nie je možno reprodukovať (falšovať), súčasne je aj ochranou Vašich výrobkov pred falšovaním, aj prostriedkom úspešného odbytu. Originálnost, moderné inovačné technológie výroby, kreativnosť použitých designových riešení garantujú spotrebiteľovi čistotu Vášho brandu.